Extra Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij alle leden van BC Blue Sky uit tot het bijwonen van een Extra Algemene Leden Vergadering  (ALV). 

Datum : WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023

Tijd : 20.15 uur

Plaats: Kleine zaal in de Waard, Meidoornstraat 7 te Bergambacht

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Contributie 2023 (Verhoging veren spelende leden)
  4. Bestuursverkiezing: Opvolger voorzitter: Marc Molenaar treed dit seizoen af als voorzitter, kandidaat nieuwe voorzitter is Mirjam Verduijn – van Houwelingen,  nieuwe tegenkandidaten kunnen tot aan de vergadering ingediend worden.
     
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Deze datum is gekozen zodat leden die op woensdagavond trainen en of hun ouders deze korte vergadering kunnen bijwonen.

Wij rekenen op uw komst!


Link naar documenten:

Notulen Algemene Leden Vergadering 20-9-2022
Huishoudelijk Reglement
Statuten BC Blue Sky


Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Marc Molenaar
Penningmeester: Kees de Langen, Abeel 1, 2861 WN, Bergambacht
Secretaris: Arie Looren
Algemeen lid: Manouk van Vliet
Algemeen lid: Jan den Braber
Algemeen lid: Freddy de Ridder