We hebben een nieuwe vrouwelijke voorzitter!!!

Mirjam Verduijn is op 1 februari, tijdens de algemene ledenvergadering met unanimiteit benoemd tot voorzitter. Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we nu een vrouwelijke voorzitter. De vergadering gaf aan veel vertrouwen te hebben in Mirjam en zien allen uit naar een prettige samenwerking met Mirjam. Mirjam gaf aan dat ze in een warme vereniging haar plek gevonden heeft en met veel energie de bestuurstaken ter hand wil nemen. Mirjam benadrukte dat we met zijn allen de vereniging Blue Sky zijn, we “het met elkaar gaan doen” en dat ze er heel veel zin in heeft.

Uiteraard stonden we ook stil bij het afscheid van Marc Molenaar als voorzitter. Precies 1.234 dagen is Marc onze voorzitter geweest, midden in de lastige Coronaperiode. Mede door de inzet van Marc zijn we deze periode goed doorgekomen en waar landelijk een ledenverlies was van meer dan 8% zijn wij stabiel gebleven. Marc werd dan ook meer dan terecht bedankt voor zijn inzet in de afgelopen periode voor Blue Sky.

(tip: lees ook het dubbel interview met Marc en Mirjam in het Kontakt van 14 februari en vanaf 11 februari “Even voorstellen” op deze website)