Stehouwer kabelmontage verlengd sponsoring

De jeugd en competitie spelers van onze Badminton Club Blue Sky hebben nieuwe shirts geschonken gekregen door Stehouwer Kabelmontage.
Richard en Arina bedankt voor deze gulle gift en betrokkenheid.

Namens trainers en bestuur BC Blue Sky

De leden van Blue Sky in de nieuwe sponsorkleding van Richard Stehouwer. © Adrie Verhoeven 2017